توضیحات
ساییدگی مفصل زانو به دنبال تروما، بیماری های دژنراتیو یا بیماری های وابسته به سن، يكی از بيماری‌های شايع در ارتوپدی است كه علت اصلی آن تخريب بافت مفصلی به دليل فشارهای وارد شده و يا تروما در ناحيه مفصل است. این بیماری از حیث درمان بحث برانگیز بوده است چرا که پتانسیل ترمیمی غضروف مفاصل محدود می باشد. سلول‌های بنيادی با دو ويژگی تکثیر و توانايی تمايز به سلول‌های غضروفی می تواند به بهبود علائم اين بيماران كمک نمايد. بر همین اساس در مرکز سلول درمانی برای بیمارانی که شرایط دریافت درمان را داشته باشند این خدمت ارایه می‌گردد. در این روش ابتدا یک نمونه از مغز استخوان گرفته شده و سلول های بنیادی برگرفته از مغز استخوان / و یا سلول‌های بنیادی مزانشیمی کشت شده در مفصل بیمار تزریق می‌گردد.

 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی