اهداف مرکز

1- بخش بالینی
در بخش بالینی با فراهم آوردن بخش پذیرش، بخش نمونه گيری، اتاق عمل، بخش فرآوری سلول های بنيادی و اتاق تمیز استاندارد (Clean Room)  و با همکاری متخصصین علوم پایه و بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه درمان بیماری سائيدگی مفصل زانو آغاز کرده است.
این مرکز در آینده به دنبال افزایش دانش علمی دربخش پژوهشی و فراهم آوردن تجهیزات لازم درمانی مناسب، جهت درمان سایر بیماری پس از دریافت مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه می باشد.

2- بخش پژوهشی
در بخش پژوهشی، اعضا هیئت علمی این مرکز تحقیقات خود را در سطح دانشگاه روی بررسی تاثير سلول‌های بنیادی در درمان بيماری ها و توليد بافت های بيولوژيك  متمركز نموده است.

 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی