معرفی مركز

مركز سلول های بنیادی دانشگاه واقع در بيمارستان مادر و كودك غدير وابسته به انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی،  فعاليت خود را تحت عنوان "مركز سلول درمانی غدیر" از سال 1392 آغاز نموده است.
تجهيز اين مركز باليني با حمايت های مالی دانشگاه علوم پزشكی شيراز و بيمارستان مادر و كودك غدير صورت گرفته است و شامل بخش اداری، بخش نمونه گيری، اتاق عمل، بخش فرآوری سلول های بنيادی و اتاق تمیز استاندارد (Clean Room) است. این مرکز موفق به اخذ تاییدیه لازم جهت کشت سلولهای بنیادی و استفاده از آنها به منظور سلول درمانی در بیماریهای انسانی گردیده است. اهم زمينه هايی كه اين مركز توانايی انجام خدمات سلول درمانی را دارد در حال حاضر شامل بيماريهای استخوانی-غضروفی است.
 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی