ساختار سازمانی

1
- کمیته سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه

دكتر مریم آيت اللهی، دكتر طاهره طلايی، دكتر نگار آذرپيرا، دکتر بیتا گرامی زاده، ، دکتر مریم ذاکری نیا، دكتر سهیلا زارعی فر، دكتر صغری بهمن پور، دكتر محبوبه رزمخواه، دكتر رضا وجدانی، دكتر نصرالله عرفانی، دكتر مهدی ديانت پور، دكتر احمد منبتی، دكتر حبیب نيكوكار
 

2- کمیته درمانی بیماری های ارتوپدی

دکتر محمد جعفر امامی، دكتر امید مومن زاده، دكتر مریم آيت اللهی، دکتر طاهره طلائی، دکتر مریم ذاکری نیا، دکتر رضا وجدانی

 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی