برنامه استراتژیک مرکز
 
نظر به اهمیت استفاده درمانی از سلولهای بنیادی و با توجه به مطالعات گسترده ای که از سالها قبل در زمینه سلولهای بنیادی در بخش های مختلف آموزشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفته است لزوم تاسیس مرکزی به منظور کارآزمایی بالینی این سلول ها در درمان بیماری های انسانی در این دانشگاه ضروری به نظر می رسید.
در این راستا، مركز سلول های بنیادی بيمارستان مادر و كودك غدير (مرکز سلول درمانی غدير) وابسته به انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه در يك فضای آزمايشگاهی با شرايط استاندارد و قابل تاييد فعاليت خود را آغاز نموده است.
اين مركز با هدف ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و بهبود زندگی بیماران تشکیل شده است و از طريق انجام خدمات درمانی و پژوهش های پيشرفته بالينی و با تایید کمیته های اخلاق در پژوهش و تاکید بر كار گروهی وظيفه خود را انجام مي دهد.

 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی