خدمات و امکانات

خدمات ارائه شده


خدمات
 
1-    پیوند اتولوگ سلول های بنیادی برگرفته از مغز استخوان در درمان سائیدگی مفصل زانو

2-    پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در درمان سائیدگی مفصل زانو

 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی