مركز سلول های بنیادی دانشگاه واقع در بيمارستان مادر و كودك غدير فعاليت خود را تحت عنوان مركز سلول درمانی غدیر از سال 1392 آغاز نموده است.

Feature Slides

اولین سمپوزیوم پزشکی بازساختی1393-11-20

اولین سمپوزیوم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 14 و 13 اردیبهشت ماه سال 94 برگزار می گردد.
جهت اطلاعات تکمیلی به سایت سمپوزیوم مراجعه نمایید.